Jauniešu attīstības programma Go Beyond ir radīta, lai palīdzētu jauniešiem attīstīt līderības un sociālās prasmes, kas palīdzētu viņiem pārvarēt savu spēju robežas. Programmas ietvaros tiek strādāts ar jauniešiem vecumā no 17 līdz 23 gadiem, kuriem ir vēlme veltīt laiku sevis attīstīšanai, kuri gatavi strādāt pie jaunu profesionālo iemaņu iegūšanas, kā arī ir pietiekami nobrieduši, lai runātu par savām vērtībām un uzskatiem, darba un personīgās dzīves līdzsvaru. Programmas laikā Go Beyond palīdz jaunietim attīstīties, izmantojot šādus rīkus: ikmēneša individuālais un komandu koučings, mentorings, semināri, atvērtās vieslekcijas, tikšanās ar programmas vadību un neformālās aktivitātes.

Ko ietver programma?

Go Beyond programma ilgst 10 mēnešus un tā veidota no 3 galvenājām daļām: četru dienu personīgās attīstības semināra, sociālajiem projektiem komandās un individuālajiem projektiem.

4 dienu semināra laikā tiek apskatītas līderības teorijas, un programmas dalībnieki tiek aicināti pārdomāt šo teoriju praktisku pielietošanu savā ikdienā. Tāpat semināra laikā jaunieši piedalās diskusijās par piemērizpētes gadījumiem (case studies – angļu val.), apgūst individuālā un komandu koučinga pamatus, kā arī piedalās komandu veidošanas aktivitātēs.

Sociālie projekti sniedz iespēju programmas dalībniekiem attīstīt savu prasmi strādāt komandā, tajā pašā laikā risinot svarīgas sociālas problēmas 4 mēnešu garumā. Komandās pa 4-5 dalībniekiem jaunieši kopā ar sociālā projekta partneriem strādā pie izvēlētā projekta, tādā veidā attīstot šādas prasmes: kritiskā domāšana, spēja risināt problēmas, darbs komandā un partnerattiecību veidošana. Piemērus iepriekšējos gados īstenotajiem sociālajiem projektiem var apskatīt šeit.

Pēdējos 6 programmas mēnešus jaunieši strādā pie saviem individuālajiem projektiem, kas var būt visdažādākie – sava uzņēmuma izveide, sociāls projekts, prakse uzņēmumā u.c. Galvenais, lai tas ir patiess izaicinājums programmas dalībniekam. Strādājot pie sava individuālā projekta, jaunieši tiek aicināti strādāt pie saviem personīgajiem attīstības mērķiem un šādu prasmju attīstīšanas: uzņēmējdarbības un komunikācijas prasmes, projektu vadība, spēja tikt galā ar pārmaiņām u.c. Par iepriekšējos gados īstenotajiem projektiem lasi šeit.

Atbalsts programmas dalībniekiem

Lai palīdzētu jauniešiem sasniegt savus personīgos mērķus un īstenotu viņu projektus, Go Beyond programmā ir stipra atbalsta komanda: kouči, mentori un lektori. Lai nodrošinātu kvalitatīvu mācību saturu, lekciju pasniegšanai tiek rūpīgi atlasīti pieredzējuši un profesionāli lektori.

  • Katrs programmas dalībnieks strādā ar personīgo izaugsmes treneri jeb kouču katru programmas mēnesi, papildus tam apmeklējot komandas koučinga nodarbības sociālo projektu laikā. Go Beyond sadarbojas ar Starptautisko Kouču federāciju Latvijā (“ICF Latvia”), lai palīdzētu programmas dalībniekiem attīstīt savu personību un sociālās prasmes. Uzzini vairāk par programmas koučiem šeit.
  • Mentori tiek nodrošināti individuālo projektu laikā, lai palīdzētu programmas dalībniekiem veiksmīgi īstenot viņu individuālos projektus. Mentori tiek izraudzīti, balstoties uz katra programmas dalībnieka vajadzībām.
  • Ikmēneša semināri aptver svarīgākās ar personības attīstīšanu saistītās tēmas, kā arī prasmes, kas nepieciešamas, lai veiksmīgi īstenotu dalībnieku individuālos projektus. Programmas dalībniekiem šī ir iespēja mācīties no labākajiem speciālistiem.
  • Atvērtās vieslekcijas tiek organizētas reizi ceturksnī ar mērķi iedvesmot dalībniekus ar panākumu stāstiem, kā arī motivēt tos paveikt vairāk.

Pateicoties atbalstam no dažādām organizācijām, dalības maksa programmā ir EUR 70 par četru dienu personīgo attīstības semināru un EUR 25 par katru mēnesi (kopskaitā 10 mēneši).

Ko saka absolventi:

Kad pieteicos Go Beyond programmā, nebiju izvirzījis nekādas ekspektācijas par to, tikai vēlējos gūt atbildi uz vienu jautājumu – ar ko es vēlos saistīt savu nākotni? Pateicoties programmai, kur man tika doti visi resursi, lai izzinātu sevi, sapratu, ka man interesi raisa dabaszinātnes un biotehnoloģijas. Viens no vērtīgākajiem ieguvumiem ir sajūta, ka esmu uz pareizā ceļa. Uz turpmākās izaugsmes, attīstības ceļa. Go Beyond programmai bija ļoti vērtīga un nozīmīga loma manā dzīvē, un esmu pateicīgs, ka varēju būt daļa no tās!

Kārlis Nikolajs Blūms, Rvvģ

Jaunietis no „Go Beyond” saņem tieši to, kas viņam ir visvairāk vajadzīgs – rīkus un metodes, kā uzlabot savu darba procesu un paša domāšanas veidu, vai pārliecību par savām spējām no daudzveidīgajiem programmas atbalsta punktiem, vai arī iedvesmu un rāmi, kas iedod reaktīvo ātrumu jebkādai jaunieša idejai. Un man paveicās pasmelties no visām  šīm sfērām!

Zane Kālberga, LU

Go Beyond palīdzēja saprast un arī izmēģināt, ko pa īstam nozīmē neatlaidība un mērķtiecība. Es sapratu, kā es rīkojos reālā vidē ar reāliem izaicinājumiem. Tas lika man iepazīt sevi no pavisam cita, bet ārkārtīgi noderīga skatu punkta, kas savukārt bija vērtīgi manai profesionālai izaugsmei.

Ričards Križanovskis, SSE

 

 

partneri_web_new